پژوهشگر و آموزشگر خودشکوفایی

درباره من

فاطمه ریاحی هستم...

من یک انسانم در گذرگاه یادگیری و شکوفایی
به باور من تمام کیستی‌ام در همین گزاره خلاصه می‌شود، با این شرح که پیش از هر چیز من یک انسان هستم؛ انسانی که فارغ از تکاپو برای موفقیت‌های فردی و اجتماعی در گام نخست و در سراسر زندگی در حال یادگیری و پیمودن مسیر خودشکوفایی است؛ راهی که به شناخت حقیقت وجودی‌ام منجر می‌شود و سرانجام از من انسانی شایسته که خواهان آن هستم می‌سازد و در راستای فلسفهٔ “من چه کسی خواهم شد” به دستاوردهای شخصی‌ام معنا می‌بخشد.

درباره سایت:

باور داشتن و کوشش در جهت زندگی کردن بر اساس این معنا که آدمی در طول زندگی خود به دنبال یادگیری و دستیابی به من بهتر است، من را بر این داشته تا برای زیستن هدفمند خود در این کره خاکی رسالتی برای خود تعریف کنم و آن اینکه ،امکانی فراهم کنم تا از طریق آن بتوانم آنچه را که به واسطه شور و اشتیاق یادگیری می‌آموزم به دیگران منتقل کنم و صدای آگاهی باشم تا با تزریق آگاهی به جامعه، افراد را در جهت رسیدن به خودشکوفایی یاری کنم و میان آنچه هستند و آنچه می‌خواهند باشند پل پیوستگی ایجاد کنم. در حقیقت هدف من این است که در کنار هم جرعه هایی ناب از اقیانوس آگاهی بنوشیم و همگام تا ساختن من ایده‌آل خود به پیش برویم و اجتماعی از انسان‌های خودساخته و خردمند بسازیم که هر یک منبع آگاه و یاریگر برای همنوع خود باشد تا افراد بیشتری طعم آگاهی را بچشند.
محتوا و آموزش‌های وبسایت به این منظور است که ما را به نگرشی جدید برساند که به سبب آن، سطحی نگری را کنار بگذاریم و انسانی ژرف اندیش باشیم که با به چالش کشیدن مسائل به فراسوی آنچه هست و آنچه در حال رخ دادن است بیندیشیم و با ستودن مسائل ستوده نشده ردپای کامیابی را در زندگی احساس کنیم و به مبارزی با ذهنیت سازنده تبدیل شویم که به هنگام از راه رسیدن
سختی به جای بلعیده شدن توسط سونامی رنج توانایی رویارویی و در آغوش کشیدن دشواری‌ها را داشته باشیم و بر خلاف فروپاشی به سمت بازآفرینی خود حرکت کنیم.

روش‌های تماس با ما

تلفن: 09966479870

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 به صورت تلفنی

اگر عضو پیچ ما بشید میتونید نمونه کارهای بیشتر و نکات آموزشی که در پست ها قرار دادیم رو ببینید.

شماره حساب‌ها

شماره کارت:6037697681636368 

به نام: فاطمه ریاحی